Dette er mit arkiv over undervisningsmateriale og det der ligner. www.autofire.dk
 
Teknosofikum 2 KU, Forår 2003

Kursusbeskrivelse

The sociologists are going to love the next 100 years.“
- John C. Dvorak (1996)

Hvordan opfører mennesker sig på nettet og hvilke konsekvenser har netværksteknologien for kommunikation, organisationer og traditionelle magtforhold?
Teknosofikum 2 giver redskaber til at forstå informationsteknologien i et socialt perspektiv. Kurset vil fokusere på området computer-medieret kommunikation samt underparadigmerne computer-supported cooperative work og computer-supported cooperative learning. Teoretisk vil vi desuden drage inspiration fra socialpsykologien og sociologien.

Væsentlige filer

Kommunikationsværksted (2. semester) CBS, Forår 2003

Kursusbeskrivelse

Formål
At give de studerende en indsigt i organisationskommunikative forhold med basis i praksis. Samt mere specifikt at introducere til projektledelse, mødeteknikker og metoder til undersøgelse af en organisations kommunikation.

Form
Der arbejdes med en overordnet case (se nedenfor) som giver de studerende anledning til at beskæftige sig med ovennævnte emner i forbindelse med udarbejdelsen af en kommunikationspolitik.

Væsentlige filer

Teknosofikum 1 KU, Efterår 2002

Kursusbeskrivelse

"The question is not whether machines think, but whether men do"
- B.F. Skinner.

Fokus på Teknosofikum 1 er grundlæggende praktisk, teoretisk og historisk viden om IKT. Gennem et case-baseret workshopforløb introduceres kursets deltagere til forskellige typer software, som kan bruges til organisering og analyse af empirisk materiale, layout og præsentation af materialet, samt formidling og publicering.
Sideløbende gennemgås og diskuteres computermediet og internettes historie, med henblik på at give deltagerne et indblik i, hvad samspillet mellem teknologiudvikling og samfund er. Vi vil bl.a. beskæftige os med Kunstig Intelligens, Augmentation Research og Human-Computer Interaction.

Væsentlige filer

Kommunikationsværksted CBS, Efterår 2002

Kursusbeskrivelse

Formålet med faget er, at de studerende anvender udvalgte grundbegreber, -modeller og –perspektiver fra kommunikationsvidenskabet, som de introduceres til i forelæsninger og holdøvelser. Anvendelsen sker i forbindelse med løsning af praktiske kommunikationsopgaver, hvor de studerende træner og udvikler deres kommunikative evner og færdigheder.

De studerende erhverver sig og træner grundlæggende praktiske færdigheder i notat- og referatteknik samt i skriftlig præsentation og fremstilling, herunder produktion af egen hjemmeside og skrivning af tekster til Internettet. I det praktiske arbejde med tekstreception og –produktion anvendes analyse- og produktionsværktøjer, fx argumentationsmodeller, som de studerende bliver introduceret til i værkstederne og/eller som de har kendskab til fra forelæsningerne eller holdøvelserne.

Væsentlige filer

Sidst redigeret: 21-Jul-2003 jonas@autofire.dk