Kommunikationsværksted, CBS efterår 2002

Kursusbeskrivelse

Formålet med faget er, at de studerende anvender udvalgte grundbegreber, -modeller og –perspektiver fra kommunikationsvidenskabet, som de introduceres til i forelæsninger og holdøvelser. Anvendelsen sker i forbindelse med løsning af praktiske kommunikationsopgaver, hvor de studerende træner og udvikler deres kommunikative evner og færdigheder.

De studerende erhverver sig og træner grundlæggende praktiske færdigheder i notat- og referatteknik samt i skriftlig præsentation og fremstilling, herunder produktion af egen hjemmeside og skrivning af tekster til Internettet. I det praktiske arbejde med tekstreception og –produktion anvendes analyse- og produktionsværktøjer, fx argumentationsmodeller, som de studerende bliver introduceret til i værkstederne og/eller som de har kendskab til fra forelæsningerne eller holdøvelserne.

Materiale

Slides vedr. webdesign (ppt)
Cascading Style Sheets (ppt)
Brugervenlighedstips (doc)
Øvelse: Brugertest af hjemmesider (doc)

Leave a Reply