Teknosofikum 1, KU efterår 2002

Kursusbeskrivelse

The question is not whether machines think, but whether men do
– B.F. Skinner.

Fokus på Teknosofikum 1 er grundlæggende praktisk, teoretisk og historisk viden om IKT. Gennem et case-baseret workshopforløb introduceres kursets deltagere til forskellige typer software, som kan bruges til organisering og analyse af empirisk materiale, layout og præsentation af materialet, samt formidling og publicering.
Sideløbende gennemgås og diskuteres computermediet og internettets historie, med henblik på at give deltagerne et indblik i, hvad samspillet mellem teknologiudvikling og samfund er. Vi vil bl.a. beskæftige os med Kunstig Intelligens, Augmentation Research og Human-Computer Interaction.

Materiale

kursusplan.doc
virkeligt-og-virtuelt.ppt
donald-normans-not-to-do-list.doc
kunstig-intelligens.ppt

Leave a Reply