Teknosofikum 2, KU forår 2003

Kursusbeskrivelse

The sociologists are going to love the next 100 years.“
– John C. Dvorak (1996)

Hvordan opfører mennesker sig på nettet og hvilke konsekvenser har netværksteknologien for kommunikation, organisationer og traditionelle magtforhold?
Teknosofikum 2 giver redskaber til at forstå informationsteknologien i et socialt perspektiv. Kurset vil fokusere på området computer-medieret kommunikation samt underparadigmerne computer-supported cooperative work og computer-supported cooperative learning. Teoretisk vil vi desuden drage inspiration fra socialpsykologien og sociologien.

Materiale

Lektionsplan

Leave a Reply