Hvad i alverden skete der for e-bogen i 2013?

Hvem skulle have troet det? 2013 var året hvor væksten i salg af e-bøger stødte ind i en urokkelig mur.

Nedenstående graf var, efter min mening, årets mest interessante. Den viser væksten i det amerikanske e-bogsmarked; en vækst der i flere år fik den helt store dommedagstypografi frem, men som nu er forsvundet. Fra 252% vækst mellem 2009 og 2010 var vi nede på 5% fra 2012 til 2013 (målt på solgte enheder).

Kilde: Association of American Publishers (se f.eks. publishingperspectives.com)

Udviklingen er ret bemærkelsesværdig. Selvom p-bogsmarkedet er svagt faldende (og en lille stigning for e-bøger ikke er helt så uvæsentlig endda) er det jo stort set ensbetydende med at e-bogsmarkedet (i nogle regioner) har ramt et plateau.

Det har ikke skortet på forklaringer, se f.eks. Nicholas Carrs udmærkede spekulationer. Disse betragtninger redegør fint for e-bogens begrænsninger, men jeg synes ikke helt de forklarer selve vækstkurven. At noget, der voksede så eksplosivt, skulle stabilisere sig så hurtigt virker overvældende. Har du en god forklaring?

I hvert fald bliver det meget interessant at følge udviklingen i Danmark, hvor e-bøger udgjorde omkring 5-6% af markedet tilbage i 2012 (en 50% vækst fra 2011).

Print er det nye vinyl

The Kindle
Som de mennesker jeg omgås på daglig basis er mere end klar over: Jeg har fået en Kindle og er glad for den. Samtidig er jeg die-hard fan af dødt træ. Så hvad skal det ende med?

På en journalistkonference for nylig udtalte John Bracken at “print er det nye vinyl”. Det giver god mening, for print (altså trykte bøger, magasiner mm.) er, ligesom vinyl…

  1. Upraktisk (ikke altid tilgængeligt)
  2. Svært at dele
  3. Synligt for andre (og dermed en identitetsmarkør)
  4. Synligt overfor en selv (og dermed noget man kan have en ikke-villet korrespondance med – man kan blive mindet om dets eksistens og indhold uden at søge det)
  5. Stærkt begrænset i sine anvendelsesmuligheder (og dermed ustressende og faciliterende for fokus)
  6. Dyrt pga. den irrationelle distributionsform

Digitale bøger er, i strore træk, alt det modsatte. Med en vigtig nuance: Ebogslæsere som Kindle adskiller sig fra mange andre digitale dimser ift. punkt 5. Din Kindle kan ikke bruges til alt muligt andet og, for nogle, er det meget positivt for oplevelsen.

Jeg hælder derfor til følgende forudsigelse: Paperbackformatet er færdigt. Med undtagelse af ekstreme situationer, så vil ebogslæseren være kronisk overlegen. Hardcover-bøger vil derimod stadig give mening, som gave- og prydobjekter og også som objekter man kan have et taktilt og nært forhold til. Og print vil i det hele taget fungere som en luksuspræget modgift til en hektisk hverdag. Det vil være et særligt selvforkælet aflukke hvor netop det at man IKKE kan foretage sig andet på samme tid bliver kardinaldyden.

Nu er problemet så bare, at hverken print eller “e” opfylder alle mine behov. Jeg er begyndt at tænke, at det er irriterende at jeg ikke kan læse min printbog, bare fordi den ligger derhjemme – og jeg er begyndt at savne at e-bogen står på hylden (især hvis den viser sig at være god). Så hvornår begynder e-bogen at følge med ved køb af printbogen til en fornuftig, beskeden merpris?…