Til forsiden

OM AUTOFIRE KONTAKT
Forside
Historie og genrer
Actionspil
Adventurespil
Strategispil
Simulation
Form og æstetik
Perspektiv
Computerspil i tal
Pædagogik
Vold og effekt
Diskussionsforum
Leksikon

[16.08.2001] Diskussionsforum oprettet

[17.06.2001] En række nye tekster indsat

[13.06.2001] Komplet redesign

Gamesbiz
Information om brancen
Interactive Digital Software Association
Amerikansk brancheorganisation
Game Culture
Akademisk spilsite
Joystick101
Semiakademisk spilsite
Ludology.org
Akademisk spilsite
Killer List of Arcade Games
Historisk information om arkadespil
Moby Games
Historisk spilsite
Digiplay Initiative
Akademisk spilsite
Game Studies
Akademisk spiltidsskrift
Games, Gamers and Gaming Culture
Akademisk spilsite
Leksikon

Med det formål at muliggøre kommunikation om et endnu relativt uopdyrket område præsenteres her en række definitionsforslag. Disse definitioner er ikke genstand for bred enighed, men kan forhåbentlig fungere som udgangspunkt for diskussion. Denne oversigt vil løbende blive udvidet. Hvis du har tilføjelser til listen er du velkommen til at foreslå et nyt ord.


Ord
Definitionsforslag
3D-shooter Actionspil hvor handlingen ses igennem spilpersonens øjne og hvor grafikken er tredimensional (og typisk polygonbaseret).
[Synonym: First Person Shooter]
Actionspil
Spil med særlig fokus på fart, fysisk drama og som stiller krav til spillerens reflekser og koordinationsevne.
Adventurespil
Spil med særlig fokus på løsning af gåder i en narrativ ramme. Typisk stilles store krav til logisk tænkning.
Arkadehal
Spillehal med opsatte computerspil (arkademaskiner). Hallerne var særligt populære i 1980'erne hvor et enkelt spil typisk krævede at spilleren indkastede tre til fem kroner. Især actiongenren er velegnet som arkadespilForklaring.
Autofire Funktion i visse joysticks som afsender 'skyde-impulser' til spil med kort interval.
(Fænomenet kan således ses som såvel et udslag af dovenskab som en overladelse af uvæsentligt slavearbejde til maskinen).
Avatar Grafisk repræsentation af brugeren i et on-line-forum herunder typisk on-line-rollespil.
Bot Computerstyret med- eller modspiller (typisk i action- eller strategispil).
Brugerflade
Den grafiske eller tekstlige interaktionsform mellem bruger og computerprogram. Igennem brugerfladen giver brugeren programmet besked om den ønskede handling som derefter oversættes til en instruktion computeren kan forstå.
Camper
I multiplayer-holdspil: Spiller, der udelukkende tænker på egen overlevelse uden hensyn til holdets samlede situation. [Eller: Spiller, der forskanser sig et sikkert sted og skyder fjenden ned herfra, uden at udsætte sig selv for alvorlig fare].
Chat-room
Forum for on-line tekstsamtaler. I modsætning til e-mail foregår samtalen her uforskudt hvilket øger dynamikken, men ofte hæmmer overblikket og eftertænksomheden. Chat-fora kan have forskellige grader af visuel og geografisk understøttelse af "fællesskabet". Et chat-room med fastlagt geografi og med vægt på rollespil er vanskeligt at skelne fra en egentlig MUD.
Clipping Det at fjerne grafik, der bevæger sig udenfor spillets logiske synsfelt.
Cut-scene Dramatisk vigtig sekvens, typisk fremvist uden spillerens deltagelse. Scenen vises typisk for at begrunde et skift i spillets 'handling' og formidles typisk udenfor spillets engine.
Edutainment
Sammensmeltning af ordene 'education' og 'entertainment'. Betegnelse for spil med specifikt pædagogisk sigte.
Engine Den grundlæggende programkode, der definerer forhold mellem spillets opjekter og lægger rammer for grafik og lyd.
Frag Et drab i et actionspil, typisk en 3D-shooter.
GameBoy
Nintendo-produceret håndholdt konsol. GameBoy havde stor succes i begyndelsen af 1990'erne i en udgave med s/h skærm. Nintendo har senere forsøgt sig med en version med farveskærm.
Gameplay
Diffus betegnelse for helheden af et spils samvirkende elementer. Betegnelsen dækker den samlede spiloplevelse og spillets evne til at holde spillerens interesse fanget.
Interaktiv fiktion
Omstridt betegnelse for fiktionstyper baseret på særlig stor brugerdeltagelse. Almindeligvis hentydes til computerbaseret fiktion, men rollespil som Dungeons & Dragons eller visse typer papirbaseret litteratur kan rimeligvis kaldes interaktivt. [Benyttes til tider som synonym for rent tekstbaserede adventurespil].
Interaktivitet
Begrebet bruges i mange sammenhænge, men typisk som et mål for brugerindflydelse. Jo højere interaktivitetsgraden er jo mere indflydelse har brugeren eller spilleren på et medieprodukts fremtræden og forløb.
Kildekode
Angivelsen af hvordan computeren skal forholde sig. Kildekoden indeholder programmets hemmeligheder og bliver derfor oftest bevogtet nidkært.
Konsol
En computer, designet med det ene formål at fungere som spilplatform hvorfor den almindeligvis sælges uden tastatur.
Latency I online-multiplayerspil; den tid det tager at sende data fra spillerens maskine til serveren og tilbage igen.
MMORPG (Massively multiplayer on-line role-playing game) Se: Onlinerollespil
MUD (Multiple User Dungeon)
Forum for virtuelt rollespil. Kan opfattes som et chat-room med en overordnet tematik og vægt på rollespil. Visse typer - de såkaldte MOOs - opererer med objekter som spillerne/brugerne kan interagere med.
Multi-playerfunktion Muligheden for at flere spillere kan spille samtidig.
Netcafé
Café med lokalnetværk og opkobling til Internettet. Typisk kommer gæsterne for at spille, men nogle kommer for at chatte for at skrive e-mail eller bruge tekstbehandling.
On-line-rollespil Spiltype hvor flere (typisk flere tusinde) spillere agerer samtidig i den samme serverbaserede verden. Den enkelte bruger betaler almindeligvis et månedligt abonnement og kobler sig op via vedkommendes Internetforbindelse.
Et on-line-rollespil er en MUD, dog typisk med grafisk understøttelse.
Spiltypen går til tider under forkortelsen MMORPG (Massively multiplayer on-line role-playing game).
Parser
Den funktion som fortolker (adventure)spillerens tekstlige input til koder som spillet forstår.
Polygon Geometrisk figur; mangekant. En plan figur begrænset af et antal rette linjer (sider) der to og to skærer hinanden i figurens vinkelspidser.
3D-grafik består typisk af polygoner og er således ikke afhængig af et bestemt perspektiv.
Real-time-strategispil Strategispil hvor handlingen udspiller sig kontinuert og uden pauser (modsat turbaserede strategispil).
Shoot-'em-up Actionspil med ekstrem vægt på nedskydning af fjender. Bruges sjældent om 3D-shootere og oftest om mere abstrakte spil i tredjepersonsperspektiv.
Simulationsspil
Spil med særlig fokus på realisme. Typisk stilles store krav om at spilleren forstår og kan huske komplekse principper og sammenhænge.
Strategispil
Spil med særlig fokus på prioritering, typisk i en ressourceknaphedstematik. Oftest stilles store krav til overblik og prioriteringsevne.
Strategispil kan opdeles i to undergenrer: Real-time-strategispillene og de turbaserede strategispil.
Turbaseret strategispil Strategispil opdelt i 'ture' som det kendes fra brætspil (modsat real-time-strategispil). Typisk bevæger spilleren alle sine enheder hvorefter næste spiller rykker alle sine enheder osv.
Vektorgrafik Grafik defineret og genereret på baggrund af matematiske udsagn, hvorved perspektivet bliver fleksibeltForklaring.


Nyt ordforslag Evt. definitionsforslag

 Her kan du tilmelde dig det engelsksprogede nyhedsbrev fra Game Research:
Tilmeld
Frameld

Tekst

Din emailadresse

Disse sider er udsprunget af arbejdet med bogen Den digitale Leg - om børn og computerspil

Sidst opdateret: